Meny Stäng

Om oss

Det lilla korset började som små träkors i ek. Det lilla korset har också fått ge namn åt ett litet arkitektkontor som drivs av Maria Dahlin, arkitekt. Maria ritar alla kors och tar fram nya produkter efter kunders önskemål, från första skiss till färdig produkt. Korskunderna är ofta olika samfund, alltifrån små kyrkor och församlingar till domkyrkor i Sverige, men också utländska kyrkor och församlingar samt privata kunder. Hur hänger det samman?

Allt startade med att Hjortensbergskyrkan i Nyköping behövde ett kors på utsidan. Församlingen valde ett stort fristående kors, ritat av Maria. När korset byggdes blev det ekvirke över. Utav en del av spillvirket gjorde Maria för hand, i en grannes källare, tre små träkors i olika skalor, miniatyrer av det stora korset (se bild).

Det visade sig ganska snart att de små korsen efterfrågades i olika sammanhang, men då behövdes en riktig verkstad. De som därefter har tillverkat korsen är fångar på tre anstalter i Sverige, ett arbete som kräver stort tålamod, noggrannhet och engagemang. Korsen har utvecklats från de små korsen till att vara även altarkors i olika storlekar. Om du vill veta mer, kontakta oss gärna så berättar vi mer.  

Förutom arkitektverksamhet i ordets vanligaste bemärkelse betyder det att Det lilla korset åker runt och berättar, håller föredrag, i kyrkor, församlingar och andra sammanhang. I framtiden kan verksamheten komma att utökas beroende på efterfrågan och önskemål.

Ett varmt tack till alla som på olika sätt har hjälpt till så att Det lilla korset finns, växer och utvecklas.
Utan mångas arbete, engagemang och böner hade det inte blivit ett stort kors- eller flera tusen små kors och senare även altarkors. Korsen kan visa oss att Gud finns, här och nu, i vår vardag.

Kontakt eller boka föredrag?

Vill du veta mer?
info@detlillakorset.se